SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Prieš naudodamiesi mūsų paslaugomis, būtinai perskaitykite šią informaciją.

Sveiki atvykę į internetinę svetainę adamsmith.lt („Svetainė“), kurią valdo LTCompany UAB („Paslaugų teikėjas“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“). Šios sąlygos ir nuostatos („Sąlygos“) reguliuoja jūsų naudojimąsi Svetaine ir Paslaugomis, kurias teikia Paslaugų teikėjas, įskaitant, bet neapsiribojant, įmonių registracija, paruoštų įmonių pardavimas, buhalterinės paslaugos, licencijavimas, teisinės paslaugos, verslo konsultacijos ir kitos panašios paslaugos („Paslaugos“).

Prisijungdami prie Svetainės ir Paslaugų arba naudodamiesi jomis, jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, neturėtumėte naudotis Svetaine ar Paslaugomis.

Paslaugų naudojimas

Naudojimosi teisė:

Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turite būti ne jaunesni nei 18 metų ir turėti teisinį gebėjimą sudaryti privalomus teisės aktų numatytus susitarimus.

Draudžiama veikla:

Jūs sutinkate nedaryti:

 • Naudotis Paslaugomis neteisėtais tikslais arba siekdami pažeisti galiojančius įstatymus.
 • Teikti melagingą ar klaidinančią informaciją, susijusią su Paslaugų naudojimu.
 • Užsiimti apgaulinga, klaidinančia ar kenkėjiška veikla.

Tik verslo tikslais:

Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:

 • Naudojate Paslaugas tik kaip verslo klientas, o ne kaip vartotojas. Tai reiškia, kad Paslaugomis naudojatės verslo, komerciniais ar profesiniais tikslais.
 • Neturite teisės į vartotojų teisių apsaugą ar garantijas, taikomas individualiems vartotojams pagal galiojančius įstatymus.
 • Paslaugos ir bet kokie susiję sandoriai vykdomi B2B (verslas verslui) kontekste, ir visos garantijos, teisės ir teisės gynimo būdai, prieinami vartotojams pagal vartotojų apsaugos įstatymus, yra aiškiai neįtraukiami.
 • Jūs prisiimate visą verslo riziką, susijusią su Paslaugų naudojimu. Tai apima, bet neapsiriboja, finansinę, teisinę, veiklos ir rinkos riziką. Jūs pripažįstate, kad Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius verslo nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl Paslaugų naudojimo.

Naudotojo teiginiai ir garantijos

Naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis, jūs teigiate ir garantuojate, kad:

 • Neveikiate kaip nominalus asmuo: Jūs neveikiate kaip nominalus asmuo ar figūra kito asmens ar organizacijos vardu jokiu kokybe, įskaitant nominalų direktorių, nominalų akcininką ar panašias pareigas.
 • Neesate PEP: Jūs nesate politinę svarbą turintis asmuo (PEP) pagal galiojančius kovos su pinigų plovimu įstatymus ir taisykles.
 • Sankcijos: Jums netaikomos jokios ekonominės ar prekybos sankcijos, embargai ar apribojimai, taikomi bet kurios vyriausybės, tarptautinės organizacijos ar reguliavimo institucijos.
 • Pajamų teisėtumas: Visos lėšos ir pajamos, naudojamos kartu su Paslaugomis, yra gautos iš teisėtų šaltinių ir nesusijusios su jokiais nusikalstamais veiksmais ar neteisėta veikla.
 • Didelės rizikos jurisdikcijos: Jūs nevykdote verslo ir nedirbate jokių trečiųjų šalių su dideliu rizikos lygiu, kurias nustato ES kompetentingos institucijos.
 • Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu: Paslaugos, kurias užsisakote, nėra skirtos naudoti pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo tikslais.

Kainos ir mokėjimai

Kainos:

Mūsų Paslaugų kainos nurodytos Svetainėje arba sutartos atskiruose susitarimuose. Kainos gali keistis, įskaitant tai, kad Paslaugų kaina gali būti papildomai apmokestinama galiojančiais mokesčiais, rinkliavomis ar rinkliavomis, nustatytomis atitinkamų institucijų, kurios bus pridedamos prie bendros sumos, jei nenurodyta kitaip.

Mokėjimai:

Mokėjimo sąlygos sutariamos sudarant susitarimą. Mokėjimai turi būti atliekami pilna suma ir laiku, siekiant išvengti Paslaugų nutraukimo ar sustabdymo.

Grąžinimo politika:

Paslaugų teikėjo gauti mokėjimai nėra grąžinami. Bet kokią sumą, sumokėtą Kliento, galima panaudoti kitų Paslaugų užsakymui iš Paslaugų teikėjo. Kliento sumokėtos lėšos lieka depozite ir gali būti panaudotos per vienerius metus nuo mokėjimo datos.

Atsakomybės apribojimai ir atsakomybės ribojimas

Atsakomybės apribojimai:

Paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „pagal galimybę“. Mes nedarome jokių pareiškimų ar garantijų, tiesioginių ar numanomų, dėl Paslaugų. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes atsisakome visų tiesioginių ir numanomų garantijų, įskaitant numanomas garantijas dėl tinkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui.

Atsakomybės ribojimas:

Bet kokiu atveju Paslaugų teikėjas, jo filialai, taip pat jų atitinkami direktoriai, pareigūnai, darbuotojai ar agentai nėra atsakingi už bet kokius atsitiktinius, specialius ar netiesioginius nuostolius, kylančius dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis. Mūsų bendra atsakomybė jums dėl bet kokių pretenzijų, susijusių su Paslaugomis, neviršija sumos, sumokėtos už Paslaugas.

Nuostolių atlyginimas:

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti Paslaugų teikėją, jo filialus ir jų atitinkamus direktorius, pareigūnus, darbuotojus ar agentus nuo bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, nuostolių, išlaidų ar išlaidų, įskaitant pagrįstas advokatų honorarus, kylančius iš ar susijusius su jūsų naudojimusi Paslaugomis ar šių Sąlygų pažeidimu.

Kitos nuostatos

Intelektinė nuosavybė:

Visi Svetainėje esantys turinys ir medžiagos, įskaitant tekstą, grafiką, logotipus ir vaizdus, yra Paslaugų teikėjo ar jo turinio tiekėjų nuosavybė ir yra saugomi autorinių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Jūs negalite naudoti jokio Svetainės turinio be mūsų išankstinio rašytinio leidimo.

Konfidenciali informacija:

Bet kokia informacija, perduota tarp jūsų ir mūsų, susijusi su Paslaugomis, kuri yra pažymėta kaip konfidenciali arba pagrįstai laikoma tokia, laikoma „Konfidencialia informacija“.

Konfidencialumo užtikrinimas:

Kiekviena šalis sutinka naudoti Konfidencialią informaciją tik siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir saugoti Konfidencialią informaciją nuo neteisėto naudojimo, prieigos ar atskleidimo su ta pačia atsargumo laipsniu, kuriuo ji saugo savo konfidencialią informaciją.

Taikoma teisė:

Šios Sąlygos reguliuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Sąlygų pakeitimai:

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Sąlygas. Bet kokie pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslaugomis po bet kokių Sąlygų pakeitimų reiškia jūsų sutikimą su naujomis Sąlygomis.

Kontaktinė informacija:

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų ar Paslaugų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@adamsmith.lt.

Galutinės nuostatos

Šios Sąlygos sudaro visą susitarimą tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus, ar jie būtų rašytiniai ar žodiniai, dėl tokio naudojimo.

Свяжитесь с нами СПАСИБО!

  Способ связи:

  Обязательное поле

  Ваш запрос был успешно отправлен!
  Мы свяжемся с вами в течение нескольких рабочих часов.

  В случае, срочных вопросов, Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте: